Sittplatser på Scala Bio

Vid de tillfällen vi säljer biljetter med numrerade sittplatser, fördelar sig platserna så här:

Ladda ner aktuellt program