På stranden med Mormor

En av filmerna på Liten Filmfestival 8-10 Mars 2019. Vilket också blev det sista programmet på Scala Bio.

Som ett litet postludium visades
DEGAS: PASSION FOR PERFECTION
torsdag 14 mars 2019 kl 16.00

Tack för det intresse som visats under de gångna 14 åren i Båstad.
På återseende i Torekovs Kulturhus.
Ulf Berggren

Scala Bio

Aktuellt i Torekovs kulturhus

I anslutning till utställning på Ravinen
8 april - 26 maj 2022

Utställning av verk av Pär Siegård samt Märta Måås-Fjetterström, Barbro Nilsson, Elsa Nilsson, Anna Berg, Mollie Faustman, Raghild Nordensten
- sex samtida kvinnliga konstnärer med Bjäreanknytning.
Läs mer under Ulf har ordet.

Flertalet verk är till salu

”Pär kyrkomålare”
film om och med Pär Siegård av Kristian Romare.

Ring för visning 0431 - 363 164