På stranden med Mormor

En av filmerna på Liten Filmfestival 8-10 Mars 2019. Vilket också blev det sista programmet på Scala.

Som ett litet postludium visades
DEGAS: PASSION FOR PERFECTION
torsdag 14 mars 2019 kl 16.00

Tack för det intresse som visats under de gångna 14 åren.
Ulf Berggren

Scala Bio

Aktuellt i Torekovs kulturhus

Avstickare från Konstrundan den 20 - 28 april
Verk av formgivarna Stig Lindberg och
Sylvia Leuchovius
Ring för visning 0431 - 363 164
För information om filmvisningar under och efter påsk går det att läsa mer under ”Ulf har ordet”.