Torekovs kulturhus

kultuthus2Torekovs kulturhus, Franciskuskapellet, har adress Varegårdsvägen 57 i Torekov.

Kapellet har fått sitt namn efter Den helige Franciskus. Den lilla kyrkan Porziuncola i Assisi, till vilken Franciskus ofta drog sig tillbaka, blev 1211 Franciskanerordens första kyrka. Med start 1569 kom det att byggas en hel Basilika, Santa Maria degli Angeli, över den den lilla kyrkan. Den främsta utsmyckningen av Porziuncola gjordes av Ilario da Viterbo 1393, en fresk i sex delar av vilka en beskriver Bebådelsen. En kopia av den Bebådelsen hänger också i Franciskuskapellet i Torekov. När Jorge Mario Bergoglio valdes till påve 2013 antog han Franciskus som påvenamn. Till trettonhelgen 2016 fick kapellet i Torekov två gåvor från Rom med påvens välsignelse, ett litet kors i trä och ett radband.
Franciskuskapellet är en plats för stillhet och eftertanke,
en plats för både inre och yttre bilder.

I Torekovs Kulturhus visas film och bedrivs utställningsverksamhet. Information därom hittar du under rubriken Aktuellt i Torekovs Kulturhus.

Franciskuskapellet är öppet när du vill och biografägare Ulf Berggren har möjlighet.

Ring bara och boka tid på telefon 0431 – 363 164.