Wind river

Tack Harvey Weinstein för din ståndaktighet! Jag syftar inte på ditt agerande under en
följd av år gentemot ett större antal kvinnor utan för att du som producent under de
gångna 14 åren gjort det möjligt för oss i Båstad att få se så många fina filmer.
Dessvärre finns det stor risk för att det nu är slut med det. Och det är ditt eget fel.
”Wind River” är det senaste, kanske sista, exemplet på din delvis mycket ambitiösa
produktion. Det är en skakande skildring av vad ett övergrepp på en ung kvinna kan få
för konsekvenser och tveklöst en av förra årets starkaste filmupplevelser på Scala.
Längd: 107 min Biljettpris: 100 kr