Vi som älskade varann så mycket

”Vi skulle förändra världen – men det var världen som förändrade oss.” Antonio, Gianni och Nicola är kämpande partisaner under andra världskriget. Likt musketörer står de tre socialisterna enade i kampen mot nazismen. Vid krigets slut splittras gruppen. De går skilda vägar även politiskt. Men vänskapen – och kärleken till en och samma kvinna – förenar dem och för dem åter samman. Vi som älskade varann så mycket är en film om olika förhållningssätt till socialismen och drömmen om att bygga ett bättre samhälle ur spillrorna efter kriget. Men också en hyllning till neorealismen. Filmen är tillägnad de Sica, som avled strax innan filmen blev klar. Cykeltjuven har en central roll i filmen. Vi får också se såväl Federico Fellini som Marcello Mastroianni i ett återskapande av inspelningen av den berömda fontänscenen från Det ljuva livet.