The Favourite

I 1700-talets England har drottning Anne tronen, medan nära vännen Lady Sarah styr landet i hennes ställe.