Mary Queen of Scots

Josie Rourkes berättelse om Mary, drottning i Skottland, och Elisabeth, drottning av
England handlar i första hand om två kvinnor under andra halvan av 1500-talet och
om deras möjligheter att agera i en värld av män och samtidigt försöka förhålla sig till
varandra.

 

Längd: 124 min Biljettpris: 100 kr.