Lyrro – ut- och invandrarna

Människan har alltid varit på väg. Ibland flyende från något, men ofta också sökande efter något annat.
Peter Dalle, Suzanne Reuter, Henrik Dorsin, Johan Ulveson, Björn Gustafsson och Nour El Refai gör ett ett sketch-artat försök att beskriva problematiken.