Leave no trace

Dagens första film knyter an till gårdagen då även den är gjord av en kvinna, Debra
Granik, (på ett manus henne själv i samarbete med Anne Rosselini, även filmens
producent). Och den handlar om en ung flicka och hennes far, en krigsveteran med
svårigheter att hitta sin plats i världen. Debra Graneks förra film var ”Winter’s Bone”,
en lika oförglömlig berättelse om en ung kvinna och hennes knepiga fadersrelation.
Längd: 109 min Biljettpris: 100 kr