La Bayadère – balett direkt från Bolsjoj i Moskva

La Bayadère uruppfördes 1877 i Sankt Petersburg.

Det är en berättelse om kärlek, död och hämndlystet fördömande, med fantastisk scenografi och kostymer.

Skuggornas kungarike är en av baletthistoriens mest ikoniska scener, och anses vara ett av de första exemplen på abstrakt balett.