Konsert: Ialma

Vokalensemblen Ialma från Santiago de Compostella, i dag boende i Bryssel, har återskapat gamla folksånger från Galicien.
Utmärkande för deras sångstil är polyfoni.
Med de ackompanjerande instrumenten byggs en finstämd väv.

Ett samarrangemang med Folkets Park i Båstad