Konsert: Dawda Jobarteh Group

Dawda Jobarteh är född i Gambia i en av de mest meriterade musikfamiljerna i den västafrikanska mandinka-kulturen. Han tar avstamp i den traditionella musikaliska skolning han fått och skapar med sin kora en intensiv samtida vision av en musik som varit levande i århundraden.

Ett samarrangemang med Folkets Park i Båstad