Cold Case Hammarskjöld

Filmen har redan blivit både hyllad och omstridd och skapat stora rubriker i bl a The
Observer och New York Times. Detta har att göra med att filmaren Mads Brügger har
försökt få reda på vad som faktiskt hände när Dag Hammarskjöld, FN:s

generalsekreterare, omkom i en mystisk flygkrasch 1961 i Ndola i dåvarande
Nordrhodesia.
Längd: 128 min Biljettpris: 150 kr.