Christoffer Robin och Nalle Puh

Christoffer Robin har blivit vuxen , men han känner sig vilsen i vuxenvärlden.
Hans gamla vänner Nalle Puh, Nasse och Ior försöker hjälpa honom att hitta tillbaka
till den lille omtänksamme och lekfulle pojke som fortfarande finns inom honom.