Liten filmfestival 8-10 mars

Mitt kontrakt för Scala löper ut den 15 mars. Då slår jag igen.
Jag har valt att sätta punkt med en liten filmfestival 8-10 mars.
Hela programmet för festivalen återfinns nu på Scalas hemsida.
Ett programblad för festivalen är på gång.
Festivalen inleds på Internationella kvinnodagen.
Programmet den dagen kommer därför att bestå av filmer om kvinnor,
gjorda av kvinnor och avslutas med en förhandsvisning av ”Varda by Agnès”.
De två resterande dagarna är fyllda av premiärer och smygpremiärer samt
några exklusiva visningar.
Hedersgäster är Agneta Ulfsäter Troell och Jan Troell, som medverkar med
var sin nygjord film.
Det kortfattade besked jag fått från kommunen om vad som väntar är att
föreningen Film i Båstad kommer att driva biografen i glappet mellan mig
och den nya som kommer, inget är ännu bestämt om vem det blir.
Det är ej klart vilken omfattning Film i Båstads verksamhet kommer att ha.
Själv kommer jag att fortsätta min verksamhet med filmvisningar och
utställningar – om än ”i mindre scala” i Torekovs Kulturhus.
Varmt välkommen till Scala den tid som återstår
och till Torekovs Kulturhus under den tid som ligger framför oss!
Ulf Berggren