Hanna Sköld

På onsdag 15 mars får Hanna Sköld, som avslutning på Lilla Kvinnofilmfestivalen i Båstad, mottaga Guldpäran 2017.
Priset instiftades under min tid som konstnärlig ledare för Lilla Filmfestivalen i Båstad.
Priset går till personer som gjort en viktig insats i svensk film.
Till den lilla skaran sällar sig nu Hanna Sköld.
Hon har sökt sig fram till ett djupt personligt filmberättande, som fullödigt kommer till uttryck i ”Granny’s dancing on the table”.
Samtidigt har hon, envetet och modigt, gått utanför de konventionella ramarna för produktion och visning av film.

Hanna Sköld debuterade med långfilmen ”Nasty Old People” 2009.
Filmens tillkomst och spridning skiljer sig från det mesta i svensk film.
Den finansierades till del med hjälp av insamlade medel från privata bidragsgivare som ville se filmen gjord.
Denna metod använde sig Hanna Sköld av även på sin andra långfilm, ”Granny’s dancing on the table” (2016).
”Nasty Old People” fick sin premiär på nätet på Pirate Bay.
”Granny’s dancing on the table” fanns tillgänglig online samma dag som den fick biografpremiär.
Mellan dessa två filmer har Hanna Sköld även gjort två kortfilmer, ”Tantlängtan” (2011) och ”Hilma” (2015).
Inte bara genom sina filmers tillkomst och distributionssätt skiljer sig Hanna Sköld från det mesta i svensk film.
Även formellt är filmerna ovanliga genom det sätt på vilket Hanna Sköld blandar animation och spelfilm.
Samtliga filmer har dessutom ett klart kvinnoperspektiv och präglas av en stark frigörelselängtan.
En bättre avslutning på Lilla kvinnofilmfestivalen i Båstad 2017 kan jag därför inte tänka mig.
För mig är ”Granny’s dancing on the table” dessutom den bästa svenska filmen sedan ”Äta, sova, dö”.

Hålltider onsdag 15 mars:

17.30 ”Nasty Old People” och ”Tantlängtan”
20.00 ”Hilma” och ”Granny’s dancing on the table”

Jan Troell (och jag) uppskattade mycket det mottagande han fick av publiken när han fick mottaga Guldpäran 2016.
Som Ingmar Bergman en gång sa: ”Uppskattning kan man aldrig få för mycket av”.
Det torde även gälla i Hanna Skölds fall.

Varmt välkommen till Scala Bio!

Ulf Berggren